префікс

грам. приросток

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • префікс — I пр ефікс а, ч. 1) лінгв. Значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів або форм слова; приросток. 2) У системах обробки даних: а) початкова частина імені, яка вказує на належність до певної програми; б) вміст… …   Український тлумачний словник

  • префікс — [пре/ф ікс] са, м. (на) с і, мн. сие, с іў …   Орфоепічний словник української мови

  • префікс — іменник чоловічого роду приросток префікс іменник чоловічого роду достроковий платіж …   Орфографічний словник української мови

  • де... — префікс Префікс в багатьох словах іншомовного походження, що вживаються в лемківській говірці, який надає відтінку значення кількаразового повторення чогось, а також інших відтінків, напр.: декалькувати, декляматор, деклямувати, деклямуваня,… …   Словник лемківскої говірки

  • пре... — Префікс в поєднанні з різними словами надає їм значення перебільшеності. Слова ці мають це саме значення і звучання як і в українській літературній мові, і відрізняються від неї тільки наголосом, напр.: преамбула, превесело, превосходительство,… …   Словник лемківскої говірки

  • штонай... — Префікс вживається для творення форм найвищого ступеня порівняння прикметників, прислівників, і виступає там, де в укр. літ. мові виступає префікс щонай , напр.: штонайбільше, штонайменше, штонаймолодший і т. п …   Словник лемківскої говірки

  • анти... — Префікс, що означає протилежність, протидію, ворожість, а також заміну чи подібність …   Український тлумачний словник

  • дис... — Префікс, що надає поняттю, до якого додається, протилежного або заперечного сенсу, напр.: дискваліфікація, диспепсія …   Український тлумачний словник

  • мета... — Префікс, що означає: проміжне становище, рух у просторі або часі, зміну, перетворення, переміщення, звільнення від чогось …   Український тлумачний словник

  • най... — префікс. Уживається для творення форм найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників із значенням найбільшої або найменшої міри якості, напр.: найблагородніший, найвідоміший і т. ін …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.